Tangen, K. I. (2014). Om å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 1. https://doi.org/10.53311/2014.1.6