Birkedal, E., & Askeland, H. (2022). Kirkelig demokrati under korona-pandemien: En studie av valgte kirkelederes delaktighet i beslutninger om tiltak i Den norske kirke . Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 9, 1–25. https://doi.org/10.53311/sjlt.v9.64