Jakobsen, M. (2022). Kristus og naturen: Hvordan motivere til miljøengasjement i kirke og menighet?. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 9, 26–44. https://doi.org/10.53311/sjlt.v9.67