Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2. https://doi.org/10.53311/sjlt.v2i.7