RÅMUNDDAL, L. Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, [S. l.], v. 2, 2015. DOI: 10.53311/sjlt.v2.5. Disponível em: https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/5. Acesso em: 3 dec. 2021.