BIRKEDAL, E.; ASKELAND, H. Kirkelig demokrati under korona-pandemien: En studie av valgte kirkelederes delaktighet i beslutninger om tiltak i Den norske kirke. . Scandinavian Journal for Leadership and Theology, [S. l.], v. 9, p. 1–25, 2022. DOI: 10.53311/sjlt.v9.64. Disponível em: https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/64. Acesso em: 2 dec. 2023.