Råmunddal , Lars, and António Barbosa da Silva. 2016. “Teologisk Normativitet Og Menighetsutvikling: Om Den Teologiske Normativitetens Betydning for Menighetsutviklende Tenkning Og Praksis”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 3 (November). https://doi.org/10.53311/sjlt.v3.14.