Økland, Marius, and Christian Otto Ruge. 2017. “Fri Og Villig: Ekstrarolleatferd I En Ideell Organisasjon”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 4 (July). https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.21.