Råmunddal, Lars. 2017. “Konfesjonelle Tradisjoner – Problem Eller Mulighet? Om Konfesjonelle Tradisjoners Betydning for Menighetsutvikling”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 4 (July). https://doi.org/10.53311/sjlt.v4.22.