Fjeld, Bjørn Øyvind. 2015. “Evangelikalismen Utfordret: En Kritisk drøfting Av Kunnskapsteorien Hos James K.A. Smith Og I Bevegelsen Radical Orthodoxy”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 2 (November). https://doi.org/10.53311/sjlt.v2i.3.