Råmunddal, Lars. 2015. “Hva Handler Menighetsutvikling Egentlig Om? En drøfting Av Ulike Strategiske tilnærminger Til Menighetsutvikling I Lys Av En Helhetlig Ekklesiologisk Modell”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 2 (November). https://doi.org/10.53311/sjlt.v2.5.