Hegstad, Harald. 2014. “Ånden Og Kirken: Lutherske Og økumeniske Refleksjoner Med Utgangspunkt I Regin Prenters ‘Spiritus Creator’”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 1 (January). https://doi.org/10.53311/2014.1.1.