Birkedal, Erling, and Harald Askeland. 2022. “Kirkelig Demokrati under Korona-Pandemien: En Studie Av Valgte Kirkelederes Delaktighet I Beslutninger Om Tiltak I Den Norske Kirke”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 9 (February):1-25. https://doi.org/10.53311/sjlt.v9.64.