Andersen, John Daniel L. 2022. “Om religiøse følelser Og Deres Teologiske værd: Hvordan Forstå Kristne Affeksjoners Positive Betydning for lære Og Praksis?”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 9 (May):45-69. https://doi.org/10.53311/sjlt.v9.66.