Jakobsen, Martin. 2022. “Kristus Og Naturen: Hvordan Motivere Til miljøengasjement I Kirke Og Menighet?”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 9 (February):26-44. https://doi.org/10.53311/sjlt.v9.67.