Dahle, L. (2016) “Læringsarenaer som kan fostre misjonalt lederskap: En drøfting av Cape Town-erklæringens evangelikale og missiologiske bidrag til lederutvikling”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3. doi: 10.53311/sjlt.v3.13.