Råmunddal , L. . and Barbosa da Silva, A. (2016) “Teologisk normativitet og menighetsutvikling: Om den teologiske normativitetens betydning for menighetsutviklende tenkning og praksis”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3. doi: 10.53311/sjlt.v3.14.