Fjeld , B. Øyvind (2016) “Kulturrelevans og menighetsutvikling: En analyse av spenningen mellom Kristus og kultur, og betydningen av kulturrelevans for menighetsutvikling”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3. doi: 10.53311/sjlt.v3.15.