Økland, M. and Ruge, C. O. (2017) “Fri og villig: Ekstrarolleatferd i en ideell organisasjon”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 4. doi: 10.53311/sjlt.v4.21.