Fjeld, B. Øyvind (2015) “Evangelikalismen utfordret: En kritisk drøfting av kunnskapsteorien hos James K.A. Smith og i bevegelsen Radical Orthodoxy”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2. doi: 10.53311/sjlt.v2i.3.