Hagman, P. and Kejonen, E. (2019) “Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap: En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. doi: 10.53311/sjlt.v6.37.