Kleiven, T. (2019) “Autoritetens anatomi: Om hvordan legitim og legitimert makt utøves i stab og råd i kirkelig kontekst”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. doi: 10.53311/sjlt.v6.39.