Svensson, J. (2020) ‚ÄúPastoralt ledarskap och konvertiter: En diskussion om ledarskap i kyrkan i relation till konvertiter och Migrationsverket‚ÄĚ, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 7. doi: 10.53311/sjlt.v7.44.