Råmunddal, L. (2015) “Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 2. doi: 10.53311/sjlt.v2.5.