Andersson, G. (2014) “Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen: en biblisk och hermeneutisk analys”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 1. doi: 10.53311/2014.1.5.