Birkedal, E. and Askeland, H. (2022) “Kirkelig demokrati under korona-pandemien: En studie av valgte kirkelederes delaktighet i beslutninger om tiltak i Den norske kirke. ”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 9, pp. 1–25. doi: 10.53311/sjlt.v9.64.