Jakobsen, M. (2022) “Kristus og naturen: Hvordan motivere til miljøengasjement i kirke og menighet?”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 9, pp. 26–44. doi: 10.53311/sjlt.v9.67.