[1]
B. Øyvind Fjeld, “Kulturrelevans og menighetsutvikling: En analyse av spenningen mellom Kristus og kultur, og betydningen av kulturrelevans for menighetsutvikling”, SJLT, vol. 3, Nov. 2016.