[1]
T. Kleiven, “Autoritetens anatomi: Om hvordan legitim og legitimert makt utøves i stab og råd i kirkelig kontekst”, SJLT, vol. 6, Jan. 2019.