[1]
L. Råmunddal, “Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell”, SJLT, vol. 2, Nov. 2015.