[1]
H. Hegstad, “Ånden og kirken: Lutherske og økumeniske refleksjoner med utgangspunkt i Regin Prenters ‘Spiritus Creator’”, SJLT, vol. 1, Jan. 2014.