[1]
B. Sundkvist, “Församlingsspiritualitet i ett liturgiskt perspektiv”, SJLT, vol. 1, Jan. 2014.