[1]
K. I. Tangen, “Om å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk”, SJLT, vol. 1, Jan. 2014.