[1]
E. Birkedal and H. Askeland, “Kirkelig demokrati under korona-pandemien: En studie av valgte kirkelederes delaktighet i beslutninger om tiltak i Den norske kirke. ”, SJLT, vol. 9, pp. 1–25, Feb. 2022.