Råmunddal , L. ., and A. Barbosa da Silva. “Teologisk Normativitet Og Menighetsutvikling: Om Den Teologiske Normativitetens Betydning for Menighetsutviklende Tenkning Og Praksis”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 3, Nov. 2016, doi:10.53311/sjlt.v3.14.