Andersson, G. “Homosexualitetsfrågan: En Retorisk Kris för Kyrkan Och Dess Ledare”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 3, Nov. 2016, doi:10.53311/sjlt.v3.18.