Råmunddal, L. “Konfesjonelle Tradisjoner – Problem Eller Mulighet? Om Konfesjonelle Tradisjoners Betydning for Menighetsutvikling”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 4, July 2017, doi:10.53311/sjlt.v4.22.