Fjeld, B. Øyvind. “Evangelikalismen Utfordret: En Kritisk drøfting Av Kunnskapsteorien Hos James K.A. Smith Og I Bevegelsen Radical Orthodoxy”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 2, Nov. 2015, doi:10.53311/sjlt.v2i.3.