Andersen, J. D. L. ., Åse-M. Smidsrød, and K. I. Tangen. “Kvinnelige Ledere I Kirken: Et Pentekostalt Perspektiv”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 6, Jan. 2019, doi:10.53311/sjlt.v6.40.