Tangen, K. I. “Pentekostal Spiritualitet, økoteologi Og miljøengasjement: Et Bidrag Til Utvikling Av En Pentekostal Og Karismatisk Spiritualitet Som Kan Integrere Elementer Av økoteologi Og miljøetikk”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 7, Mar. 2020, doi:10.53311/sjlt.v7.43.