Råmunddal, L. “Hva Handler Menighetsutvikling Egentlig Om? En drøfting Av Ulike Strategiske tilnærminger Til Menighetsutvikling I Lys Av En Helhetlig Ekklesiologisk Modell”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 2, Nov. 2015, doi:10.53311/sjlt.v2.5.