Hegstad, H. “Ånden Og Kirken: Lutherske Og økumeniske Refleksjoner Med Utgangspunkt I Regin Prenters ‘Spiritus Creator’”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 1, Jan. 2014, doi:10.53311/2014.1.1.