Tangen, K. I. “Om å Konseptualisere Ledelse I Lys Av Spiritualitet Og Etikk”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 1, Jan. 2014, doi:10.53311/2014.1.6.