Jenssen, J. I., and K. Birkeland. “Ledelse, Organisering Og nådegaver I Menigheter”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 1, July 2021, doi:10.53311/2014.1.7.