Birkedal, E., and H. Askeland. “Kirkelig Demokrati under Korona-Pandemien: En Studie Av Valgte Kirkelederes Delaktighet I Beslutninger Om Tiltak I Den Norske Kirke”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 9, Feb. 2022, pp. 1-25, doi:10.53311/sjlt.v9.64.