Dahle, Lars. “Læringsarenaer Som Kan Fostre Misjonalt Lederskap: En drøfting Av Cape Town-erklæringens Evangelikale Og Missiologiske Bidrag Til Lederutvikling”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 3 (November 11, 2016). Accessed November 26, 2022. https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/13.