Råmunddal , Lars, and António Barbosa da Silva. “Teologisk Normativitet Og Menighetsutvikling: Om Den Teologiske Normativitetens Betydning for Menighetsutviklende Tenkning Og Praksis”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 3 (November 11, 2016). Accessed December 3, 2021. https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/14.