Hallenius, Mikael. “Trosbaserade Organisationer Och Professionsutveckling: Ett Case för Praktisk Teologi?”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 8 (January 2, 2021). Accessed October 20, 2021. https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/50.