1.
Fjeld B Øyvind. Evangelikalismen utfordret: En kritisk drøfting av kunnskapsteorien hos James K.A. Smith og i bevegelsen Radical Orthodoxy. SJLT [Internet]. 2015 Nov. 11 [cited 2022 Dec. 9];2. Available from: https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/3