1.
Birkedal E, Askeland H. Kirkelig demokrati under korona-pandemien: En studie av valgte kirkelederes delaktighet i beslutninger om tiltak i Den norske kirke. . SJLT [Internet]. 2022 Feb. 4 [cited 2022 Oct. 3];9:1-25. Available from: https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/64